BX020-BODY-LB

 

BX020-BODY-LB กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ L)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 320 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=16 บาท/ใบ)

BX020-BODY-LR

 

BX020-BODY-LR กล่องสีแดง (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีแดง (ไซส์ L)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 320 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=16 บาท/ใบ)

BX020-BODY-LK

 

BX020-BODY-LK กล่องสีคราฟท์ (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีคราฟท์ (ไซส์ L)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 320 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=16 บาท/ใบ)

BX020-BODY-LW

 

BX020-BODY-LW กล่องสีขาว (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีขาว (ไซส์ L)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 320 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=16 บาท/ใบ)

BX020-COVER-LB

 

BX020-COVER-LB ฝาสีน้ำเงิน (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีน้ำเงิน ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8 บาท/ใบ)

BX020-COVER-LK

 

BX020-COVER-LK ฝาสีคราฟท์ (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีคราฟท์ ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8 บาท/ใบ)

BX020-COVER-LR

 

BX020-COVER-LR ฝาสีแดง (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17 สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีแดง ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8 บาท/ใบ)

BX020-COVER-LW

 

BX020-COVER-LW ฝาสีขาว (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีขาว ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8 บาท/ใบ)

BX020-COVER-LC

 

BX020-COVER-LC ฝาสีใส (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีใส ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8 บาท/ใบ)

BX020-COVER-LR

 

BX020-COVER-LR ฝาสีแดง (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17 สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีแดง ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8บาท/ใบ)

BX020-COVER-LW

 

BX020-COVER-LW ฝาสีขาว (ไซส์ L)

ขนาดภายใน : 25x17x สูง 8.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีขาว ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ L)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 160 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=8 บาท/ใบ)

กล่องและฝา Mix and Match

BX020-L

All images and artwork are copyrighted by their respective authors. Copyright 2016-2018 Decode of Art : CREATIVE Just for You.​

 

1. บริษัท นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (สำเพ็ง ริมถนนจักรวรรดิ)

155 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 7.00-18.00น. โทร. 02 222 2291, 086 3327100

** กรณีต้องการซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง เพื่อสอบถามสินค้าที่ต้องการ เพราะสินค้าบางตัวร้านค้าอาจไม่ได้มีจำหน่าย **

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Depack

094-230-9547​