BX020-BODY-MB

 

BX020-BODY-MB กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม. 

รายละเอียด : กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ M)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 220 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=11 บาท/ใบ)

BX020-BODY-MR

 

BX020-BODY-MR กล่องสีแดง (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5 x 20.5 x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีแดง (ไซส์ M)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 220 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=11 บาท/ใบ)

BX020-BODY-MK

 

BX020-BODY-MK กล่องสีคราฟท์ (ไซส์M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีคราฟท์ (ไซส์ M)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 220 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=11 บาท/ใบ)

BX020-BODY-MW

 

BX020-BODY-MW กล่องสีขาว (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีขาว (ไซส์ M)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 220 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=11 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MB

 

BX020-COVER-MB ฝาสีน้ำเงิน (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีน้ำเงิน ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MK

 

BX020-COVER-MK ฝาสีคราฟท์ (ไซส์ M)

ขนาดภายใน :20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีคราฟท์ ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MR

 

BX020-COVER-MR ฝาสีแดง (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีแดง ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดูวิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MW

 

BX020-COVER-MW ฝาสีขาว (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีขาว ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MC

 

BX020-COVER-MC ฝาสีใส (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีใส ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MR

 

BX020-COVER-MR ฝาสีแดง (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีแดง ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-MW

 

BX020-COVER-MW ฝาสีขาว (ไซส์ M)

ขนาดภายใน : 20.5x20.5x สูง 5.5 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีขาว ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ M)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

 

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

กล่องและฝา Mix and Match

BX020-M

All images and artwork are copyrighted by their respective authors. Copyright 2016-2018 Decode of Art : CREATIVE Just for You.​

 

1. บริษัท นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (สำเพ็ง ริมถนนจักรวรรดิ)

155 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 7.00-18.00น. โทร. 02 222 2291, 086 3327100

** กรณีต้องการซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง เพื่อสอบถามสินค้าที่ต้องการ เพราะสินค้าบางตัวร้านค้าอาจไม่ได้มีจำหน่าย **

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Depack

094-230-9547​