BX020-BODY-SB

 

BX020-BODY-SB กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ S)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-BODY-SR

 

BX020-BODY-SR กล่องสีแดง (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีแดง (ไซส์ S)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-BODY-SK

 

BX020-BODY-SK กล่องสีคราฟท์ (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีคราฟท์ (ไซส์ S)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-BODY-SW

 

BX020-BODY-SW กล่องสีขาว (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีขาว (ไซส์ S)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SB

 

BX020-COVER-SB ฝาสีน้ำเงิน (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีน้ำเงิน ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SK

 

BX020-COVER-SK ฝาสีคราฟท์ (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีคราฟท์ ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SR

 

BX020-COVER-SR ฝาสีแดง (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีแดง ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SW

 

BX020-COVER-SW ฝาสีขาว (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีขาว ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SC

 

BX020-COVER-SC ฝาสีใส (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีใส ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-BODY-SB

 

BX020-BODY-SB กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีน้ำเงิน (ไซส์ S)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-BODY-SR

 

BX020-BODY-SR กล่องสีแดง (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : กล่องสีแดง (ไซส์ S)

สำหรับใส่ของขวัญ เช่น บราวนี่ ขนม และ

คุ้กกี้ หรือ เครื่องสำอางค์ เช่น สบู่

กระปุกครีม

 

ราคาไม่รวมเชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 130 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=6.50 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SB

 

BX020-COVER-SB ฝาสีน้ำเงิน (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีน้ำเงิน ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SR

 

BX020-COVER-SR ฝาสีแดง (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีแดง ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

***สแกน QR code บนฉลากสินค้าเพื่อดู

วิธีการพับหลังจากการสั่งซื้อ**

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

BX020-COVER-SW

 

BX020-COVER-SW ฝาสีขาว (ไซส์ S)

ขนาดภายใน : 18x9.2x สูง 6 ซม.

รายละเอียด : ฝากระดาษสีขาว ใช้ร่วมกับกล่อง BX020 (ไซส์ S)

 

ราคาไม่รวม เชือก และของตกแต่ง

 

ราคา 85 บาท (บรรจุแพ็คละ 20 ใบ)

(=4.25 บาท/ใบ)

กล่องและฝา Mix and Match

BX020-S

All images and artwork are copyrighted by their respective authors. Copyright 2016-2018 Decode of Art : CREATIVE Just for You.​

 

1. บริษัท นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (สำเพ็ง ริมถนนจักรวรรดิ)

155 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 7.00-18.00น. โทร. 02 222 2291, 086 3327100

** กรณีต้องการซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง เพื่อสอบถามสินค้าที่ต้องการ เพราะสินค้าบางตัวร้านค้าอาจไม่ได้มีจำหน่าย **

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Depack

094-230-9547​