T004-K (เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 5 x 7.5 ซม. สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม. 
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปวงรีพร้อมสายรัด สำหรับตกแต่งสินค้า

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์ แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้

 

ราคา 52 บาท

บรรจุแพ็คละ 20 ใบ นน. 50 กรัม
(= 2.60 บาท/ใบ)

T004-K

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์

ขนาด : 5 x 7.5 ซม.

สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม.

รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปวงรี

พร้อมสายรัด สำหรับตกแต่งสินค้า

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์

แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้
 

 ราคา 52 บาท บรรจุแพ็คละ 20 ใบ

นน. 50 กรัม(= 2.60 บาท/ใบ)

T004-W (เชือก)

ป้ายรัดสินค้ากระดาษอาร์ต

 ขนาด : 5 x 7.5 ซม.

สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม.

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาว

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปวงรี

สำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 52 บาท บรรจุแพ็คละ 20 ใบ

นน. 50 กรัม(= 2.60 บาท/ใบ)

T004-W (เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว

ขนาด : 5 x 7.5 ซม. สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม.    รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย      ไดคัทรูปวงรีพร้อมสายรัดสำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 52 บาท

บรรจุแพ็คละ 20 ใบ นน. 50 กรัม

(= 2.60 บาท/ใบ)

T004-K (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 5 x 7.5 ซม.  
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปวงรี สำหรับตกแต่งสินค้า

 

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์ แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้

 

ราคา 50 บาท

บรรจุแพ็คละ 50 ใบ นน. 100 กรัม

(= 1 บาท/ใบ)

 

 

T004-W (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว
ขนาด : 5 x 7.5 ซม.  
รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย  

ไดคัทรูปวงรี สำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 50 บาท

บรรจุแพ็คละ 50 ใบ นน. 100 กรัม

(= 1 บาท/ใบ)

 

 

T004-K (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษคราฟท์

ขนาด : 5 x 7.5 ซม.

รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปวงรี

 สำหรับตกแต่งสินค้า

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์

แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้

 

ราคา 50 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ

นน. 100 กรัม(= 1 บาท/ใบ)

T004-W (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ต

 ขนาด : 5 x 7.5 ซม.

สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม.

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาว

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปวงรี

 สำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 50 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ

นน. 100 กรัม(= 1 บาท/ใบ)

T004(250กรัม)-K (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 5 x 7.5 ซม.  
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปวงรี สำหรับตกแต่งสินค้า

 

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์ แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้

 

ราคา 200 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

 

T004(250กรัม)-W (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว
ขนาด : 5 x 7.5 ซม.  
รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย  

ไดคัทรูปวงรี สำหรับตกแต่งสินค้า


**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 200 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

 

 

T004(250กรัม)-K (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 5 x 7.5 ซม  
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปวงรี สำหรับตกแต่งสินค้า

 

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์ แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้

 

ราคา 200 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

 

T004(250กรัม)-W (ไม่เชือก)

 ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว
ขนาด : 5 x 7.5 ซม  
รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย  

ไดคัทรูปวงรี สำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 200 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

 

 

ป้ายรัดสินค้า T004

กฏของการบรรจุภัณฑ์

All images and artwork are copyrighted by their respective authors. Copyright 2016-2018 Decode of Art : CREATIVE Just for You.​

 

1. บริษัท นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (สำเพ็ง ริมถนนจักรวรรดิ)

155 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 7.00-18.00น. โทร. 02 222 2291, 086 3327100

** กรณีต้องการซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง เพื่อสอบถามสินค้าที่ต้องการ เพราะสินค้าบางตัวร้านค้าอาจไม่ได้มีจำหน่าย **

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Depack

094-230-9547​