T005-K (เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 4 x 7 ซม สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม 
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปสี่เหลี่ยมพร้อมสายรัด สำหรับตกแต่งสินค้า

 

ราคา 52 บาท
บรรจุแพ็คละ 20 ใบ นน. 50 กรัม
(= 2.60 บาท/ใบ)

T005-K (เชือก)

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์

ขนาด : 4 x 7 ซม.

สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม.

รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปลี่เหลี่ยม

พร้อมสายรัด สำหรับตกแต่งสินค้า

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์

แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้
 

ราคา 52 บาท บรรจุแพ็คละ 20 ใบ

นน. 50 กรัม(= 2.60 บาท/ใบ)

T005-W (เชือก)

ป้ายรัดสินค้ากระดาษอาร์ต

ขนาด : 4 x 7 ซม.

สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม.

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาว

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปสี่เหลี่ยม

พร้อมสายรัด สำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 52 บาท บรรจุแพ็คละ 20 ใบ

นน. 50 กรัม(= 2.60 บาท/ใบ)

T005-W (เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว

ขนาด : 4 x 7 ซม สายรัดยืดได้ถึง 20 ซม   

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย      ไดคัทรูปสี่เหลี่ยมพร้อมสายรัด สำหรับตกแต่งสินค้า

 

ราคา 52 บาท

บรรจุแพ็คละ 20 ใบ นน. 50 กรัม

(= 2.60 บาท/ใบ)

T005-K (ไม่เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 4 x 7 ซม 
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปสี่เหลี่ยมสำหรับตกแต่งสินค้า

 

ราคา 50 บาท
บรรจุแพ็คละ 50 ใบ นน. 100 กรัม
(= 1 บาท/ใบ)

T005-W (ไม่เชือก)

 

ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว

ขนาด : 4 x 7 ซม  

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย      ไดคัทรูปสี่เหลี่ยม สำหรับตกแต่งสินค้า

 

ราคา 50 บาท

บรรจุแพ็คละ 50 ใบ นน. 100 กรัม

(= 1 บาท/ใบ)

T005-K (ไม่เชือก)

ป้ายสินค้ากระดาษคราฟท์

ขนาด : 4 x 7 ซม.

รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปลี่เหลี่ยม

สำหรับตกแต่งสินค้า

**ป้ายสีคราฟท์ด้านหลังอาจเป็นเนื้อกระดาษสีขาวหรือสีคราฟท์

แล้วแต่ล็อตผลิต ไม่สามารถระบุได้
 

ราคา 50 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ

นน. 100 กรัม(= 1 บาท/ใบ)

T005-W (ไม่เชือก)

ป้ายรัดสินค้ากระดาษอาร์ต

ขนาด : 4 x 7 ซม.

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาว

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปสี่เหลี่ยม

สำหรับตกแต่งสินค้า
**ป้ายสีขาวด้านหลังเป็นเนื้อกระดาษสีขาว

 

ราคา 50 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ

นน. 100 กรัม(= 1 บาท/ใบ)

T005(250กรัม)-K (ไม่เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 4 x 7 ซม 
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลไม่พิมพ์ลาย  ไดคัทรูปสี่เหลี่ยมสำหรับตกแต่งสินค้า

 

 

ราคา 200 บาท
บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม
(ประมาณ 500-550 ใบ)

T005(250กรัม)-W (ไม่เชือก)

 

ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว

ขนาด : 4 x 7 ซม  

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาวไม่พิมพ์ลาย      ไดคัทรูปสี่เหลี่ยม สำหรับตกแต่งสินค้า

 

ราคา 200 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม

(ประมาณ 500-550 ใบ)

T005(250กรัม)-K (ไม่เชือก)

 

ป้ายรัดสินค้ากระดาษคราฟท์
ขนาด : 4 x 7 ซม 
รายละเอียด : กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปสี่เหลี่ยม

สำหรับตกแต่งสินค้า

 

 

ราคา 200 บาท
บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม
(ประมาณ 500-550 ใบ)

T005(250กรัม)-W (ไม่เชือก)

 

ป้ายสินค้ากระดาษอาร์ตสีขาว

ขนาด : 4 x 7 ซม  

รายละเอียด : กระดาษอาร์ตสีขาว

ไม่พิมพ์ลาย ไดคัทรูปสี่เหลี่ยม

สำหรับตกแต่งสินค้า

 

ราคา 200 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม

(ประมาณ 500-550 ใบ)

ป้ายรัดสินค้า T005

กฏของการบรรจุภัณฑ์

All images and artwork are copyrighted by their respective authors. Copyright 2016-2018 Decode of Art : CREATIVE Just for You.​

 

1. บริษัท นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (สำเพ็ง ริมถนนจักรวรรดิ)

155 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 7.00-18.00น. โทร. 02 222 2291, 086 3327100

** กรณีต้องการซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง เพื่อสอบถามสินค้าที่ต้องการ เพราะสินค้าบางตัวร้านค้าอาจไม่ได้มีจำหน่าย **

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Depack

094-230-9547​