T015(Merry X'mas)-B (ฟ้า)  

 

T015(Merry X'mas)-B (เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีฟ้า

พิมพ์ข้อความ ''Merry Christmas & Happy New Year''

พร้อมเชือกห้อย

ขนาด : 5 x 5 ซม. เชือกห้อยยาว 10 ซม.

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 85 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.7 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-B (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีฟ้า

พิมพ์ข้อความ''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 65 บาทบรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.3 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas250กรัม)-B (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีฟ้า

พิมพ์ข้อความ''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 285 บาท บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม 

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-P (ชมพู)  

 

T015(Merry X'mas)-P (เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีชมพู

พิมพ์ข้อความ ''Merry Christmas & Happy New Year''

พร้อมเชือกห้อย

ขนาด : 5 x 5 ซม. เชือกห้อยยาว 10 ซม.

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 85 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.7 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-P (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีชมพู

พิมพ์ข้อความ''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 65 บาทบรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.3 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas250กรัม)-P (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีชมพู

พิมพ์ข้อความ''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 285 บาท บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม 

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-Y (เหลือง)  

 

T015(Merry X'mas)-Y (เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีเหลือง

พิมพ์ข้อความ ''Merry Christmas & Happy New Year''

พร้อมเชือกห้อย

ขนาด : 5 x 5 ซม. เชือกห้อยยาว 10 ซม.

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 85 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.7 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-Y (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีเหลือง

พิมพ์ข้อความ''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 65 บาทบรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.3 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas250กรัม)-Y (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีเหลือง

พิมพ์ข้อความ''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 285 บาท บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม 

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-B (ฟ้า)  

 

T015(Merry X'mas)-B (เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีฟ้า

พิมพ์ข้อความ 

''Merry Christmas&Happy New Year''

พร้อมเชือกห้อย

ขนาด : 5 x 5 ซม. เชือกห้อยยาว 10 ซม.

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 85 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.7 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-B (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีฟ้า

พิมพ์ข้อความ

''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 65 บาทบรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.3 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas250กรัม)-B (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีฟ้า

พิมพ์ข้อความ

''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 285 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม 

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-P (ชมพู)  

 

T015(Merry X'mas)-P (เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีชมพู

พิมพ์ข้อความ 

''Merry Christmas & Happy New Year''

พร้อมเชือกห้อย

ขนาด : 5 x 5 ซม. เชือกห้อยยาว 10 ซม.

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 85 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.7 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-P (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีชมพู

พิมพ์ข้อความ

''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 65 บาทบรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.3 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas250กรัม)-P (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีชมพู

พิมพ์ข้อความ

''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 285 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม 

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-Y (เหลือง)  

 

T015(Merry X'mas)-Y (เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีเหลือง

พิมพ์ข้อความ

 ''Merry Christmas & Happy New Year''

พร้อมเชือกห้อย

ขนาด : 5 x 5 ซม. เชือกห้อยยาว 10 ซม.

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 85 บาท บรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.7 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas)-Y (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีเหลือง

พิมพ์ข้อความ

''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 65 บาทบรรจุแพ็คละ 50 ใบ 

(= 1.3 บาท/ใบ)

 

T015(Merry X'mas250กรัม)-Y (ไม่เชือก)

ป้ายห้อยสินค้าสี่เหลี่ยมสีเหลือง

พิมพ์ข้อความ

''Merry Christmas & Happy New Year''

ขนาด : 5 x 5 ซม. 

รายละเอียด : ใช้สำหรับตกแต่งสินค้า

ราคา 285 บาท

บรรจุแพ็คละ นน. 250 กรัม 

(ประมาณ 500-550 ใบ)

 

​ป้ายห้อยสินค้า

T015 (Merry X'mas)

All images and artwork are copyrighted by their respective authors. Copyright 2016-2018 Decode of Art : CREATIVE Just for You.​

 

1. บริษัท นิยมกิจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (สำเพ็ง ริมถนนจักรวรรดิ)

155 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เปิดบริการทุกวัน 7.00-18.00น. โทร. 02 222 2291, 086 3327100

** กรณีต้องการซื้อสินค้ากับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายกรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง เพื่อสอบถามสินค้าที่ต้องการ เพราะสินค้าบางตัวร้านค้าอาจไม่ได้มีจำหน่าย **

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

Depack

094-230-9547​