กล่องกระดาษฝาปิด

กล่องมีฝาปิดใส่อาหารแบบพับล็อคได้ เคลือบกันซึม