ป้ายแท็ก-ของตกแต่ง-ป้ายห้อยสินค้า

อุปกรณ์ตกแต่งบรรจุภัณฑ์กระดาษน่ารักๆ depack