บรรจุภัณฑ์กระดาษิปดหัวถุงรูปสัตว์

ป้ายปิดหัวถุงรูปสัตว์น่ารักๆ รูปหมี และ หัวสัตว์รูปนกฮูก