บรรจุภัณฑ์ปิดหัวถุงรูปสัตว์

ป้ายหัวถุง ป้ายกระดาษรูปปลา รวมอาหารทะเล